Křivky ztichlé krajiny

„Cítím se jako bytostný dokumentarista. Až po Zdeňkově prosbě o doplnění výstavy fotografiemi z „našeho“ kraje, na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, jsem přišel k zjištění. Již dlouhá léta si vlastně jen čistě pro svou radost tuto krajinu fotografuji. Prostřednictvím svého přístroje hledám přirozený řád a ladnost přírody, poznamenané působením člověka, jenž tu žil kdysi a jiný dnes. Linie nespočtu horizontu jsou tu a tam narušeny zapomenutou cestou. Mám chuť se rozběhnout a zjistit co je za kopcem, ne jen geograficky, ale i v čase... A zase mi z toho vlastně vyšel dokument. Jen lidé se mi někam schovali..“

CZ - EN - RU